ספר לכיתה ז

לפי תוכנית של עתודה מדעית טכנולוגית

פרק לדוגמה

פרק מספר 3 מתוך 14 פרקים, מעעודכן, ניתן להורדה

first steps in physics - 3-rd chapter fr
Adobe Acrobat Document 3.8 MB

ניתן לרכוש גרסה מודפסת  של הספר ושל מדריך למורה כאן:

ניתן לרכוש גרסה דיגיטלית  של הספר ושל מדריך למורה כאן:

classos.com

!שלום קוראי האתר היקרים

לפניכם ספר לימוד לכיתה ז וקטעים מספר לימוד לכיתה ח, המיועדים למסלול עתודה-מדעית טכנולוגית.

.הינכם מוזמנים להיעזר בהם בתהליך הוראה-למידה

:הספרים כוללים

הסברים ותקצירים בכל הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים של העתודה המדעית הטכנולוגית

,שאלות ותרגילים, כולל דוגמאות לשאלות פתורות ותשובות לתרגילים קשים

.תדריכי פעולות מעבדה

הפנייה לאתרים ברשת האינטרנט

 

כל החומרים באתר זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים. לא ניתן להוריד את החומרים מהאתר. 

המעוניינים לרכוש את הגרסה המודפסת של ספר לכיתה ז מוזמנים לפנות למחברת במייל

ziv.marina17@gmail.com