לעיון בתוכן הספר יש להיעזר בלשוניות משמאל

    המודל המכני לתיאור העולם – "הכוח והמוח" נושא שני: השימוש במושג כוח מאפשר לנסח מודל מתומצת ואלגנטי להסבר התנהלות העולם הסובב אותנו. בבסיס המודל עומדים שלושה חוקים בלבד. את החוק השלישי כבר הכרנו. בנושא זה נלמד את שני החוקים  הראשונים ונעסוק בהסבר ובניבוי התופעות.

!שלום קוראי האתר היקרים

לפניכם ספר לימוד לכיתה ז וקטעים מספר לימוד לכיתה ח, המיועדים למסלול עתודה-מדעית טכנולוגית.

.הינכם מוזמנים להיעזר בהם בתהליך הוראה-למידה

:הספרים כוללים

הסברים ותקצירים בכל הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים של העתודה המדעית הטכנולוגית

,שאלות ותרגילים, כולל דוגמאות לשאלות פתורות ותשובות לתרגילים קשים

.תדריכי פעולות מעבדה

הפנייה לאתרים ברשת האינטרנט

 

כל החומרים באתר זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים. לא ניתן להוריד את החומרים מהאתר. 

המעוניינים לרכוש את הגרסה המודפסת של ספר לכיתה ז מוזמנים לפנות למחברת במייל

ziv.marina17@gmail.com