התאמה לתוכניות הלימודים

כל החומרים המופיעים באתר זה פותחו בהתאם לתוכנית-אב של עתודה מדעית טכנולוגית, תחום הפיזיקה.

 

מורים ותלמידים, הלומדים פיזיקה במסגרת שיעורי מדעים (ולא במסגרת עתודה מדעית-טכנולוגית), יוכלו להפיק תועלת רבה מהסברים ותרגילים בפרקים הקשורים  לנושאים פיזיקליים המופיעים בתוכנית הלימודים במדעים.

 חלקים רבים מתאימים לתוכנית לימודים של רשת מופת

!שלום קוראי האתר היקרים

לפניכם ספר לימוד לכיתה ז וקטעים מספר לימוד לכיתה ח, המיועדים למסלול עתודה-מדעית טכנולוגית.

.הינכם מוזמנים להיעזר בהם בתהליך הוראה-למידה

:הספרים כוללים

הסברים ותקצירים בכל הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים של העתודה המדעית הטכנולוגית

,שאלות ותרגילים, כולל דוגמאות לשאלות פתורות ותשובות לתרגילים קשים

.תדריכי פעולות מעבדה

הפנייה לאתרים ברשת האינטרנט

 

כל החומרים באתר זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים. לא ניתן להוריד את החומרים מהאתר. 

המעוניינים לרכוש את הגרסה המודפסת של ספר לכיתה ז מוזמנים לפנות למחברת במייל

ziv.marina17@gmail.com